Authorised Economic Operator


W zakresie obrotu wewnątrz EU oferujemy:
            

 Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami celnymi

 Ewidencjonowanie dostaw (WDT) i nabyć (WNT) towarów w systemie Intrastat

Opracowywanie danych na podstawie otrzymanych dokumentów obrotu gospodarczego

(dojazd własny do klienta)

 Sporządzanie deklaracji Intrastat            

 Przesyłanie opracowanych danych do Izby Celnej oraz ich archiwizacja

W zakresie obrotu poza EU oferujemy:           

Dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurach dopuszczenia do obrotu, wywozu, uszlachetnienia czynnego i biernego, odprawy czasowej.

  Otwieramy w procedurze uproszczonej Karnety TIR

Ponadto wypełniamy pozostałe dokumenty obrotu międzynarodowego:
Karnet TIR, CMR, Świadectwo pochodzenia, EUR 1.

Ceny naszych usług zawsze dostosowywane są indywidualnie dla potrzeb naszych partnerów biznesowych