Authorised Economic Operator


AEO

PHU PERFECT Agencja Celna Danuta Fidryk Decyzją Dyrektora Izby Celnej w Warszawie uzyskała status AEO (Authorised - Economic - Operator) jako Upoważniony Przedsiębiorca. Jest on uznawany w całej Wspólnocie i nadaje uprawnienia do korzystania z ułatwień celnych przewidzianych w ramach przepisów prawa celnego.

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Status AEO otrzymany przez naszą Agencję w wyniku wcześniej przeprowadzonego szczegółowego audytu określa nas jako przedsiębiorstwo wiarygodne i wypłacalne którego organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia zapewniają bezpieczeństwo oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem. W zamian za przejęcie części odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii Europejskiej korzystamy z pewnych przywilejów
w zakresie obsługi celnej :

• Mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych;

• Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli
- przeprowadzenie kontroli poza kolejnością;

• Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli
- na wniosek upoważnionego przedsiębiorcy po uzgodnieniu z organem celnym;

• Priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych;

• Specjalne miejsca obsługi dla AEO.

• Całość tych działań i ułatwień w sposób znaczący usprawnia pracę naszej Agencji Celnej obniżając przy tym koszty własne jak i naszych kontrahentów.